HİZMETLERİMİZ

Beyin haritalaması dışında, birinci olarak ilaçların beyne etkisini değerlendirten “Test Dose” sistemi var. Burada ilacın biyoyararlılığını anlamak amaçlanıyor. Tedaviye dirençli ruhsal rahatsızlıklarda, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite ve öğrenme güçlüğü olgularında “Ritalin test doz” ile biyoyararlılığı ölçerek daha bilinçli tedavide bize yardımcı oluyor. İkinci faaliyetimiz, Nörokognitif testler dediğimiz nöropsikolojide önemli olan anlama, kavrama, dikkat, zeka, bellek testlerini bilgisayar ortamında yapıyoruz. Bilgisayar kolaylığı olmadan önce bu testler 10-15 gün sürebiliyordu. Şimdi yarım günde kişinin beyin faaliyetlerinin yeterli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Uçüncü faaliyetimiz, Kognitif rehabilitasyon dediğimiz zihin geliştirme programları. 

Kişinin bozulan zihinsel yetilerini belirliyoruz, kişiye bireysel ihtiyacına göre zihin faaliyetini artırma ile ilgili bilgisayar ortamında beyin işlevlerini geliştirici egzersizler uyguluyoruz. Bu Viyana Rehacom sistemi dediğimiz yeni bir teknolojidir. Dördüncü faaliyetimiz, Stres yönetimi çalışmalarıdır. Klasik yöntemde gevşeme egzersizleri uygulanır. Biz beyin haritalamasında işlevi en çok bozulan bölgeyi belirledikten sonra o bölgeye elektrot bağlayarak kişinin beyin dalgalarını ekranda görüyoruz. Sonra ona bazı teknikler öğreterek beynini rahat kullanması becerisini kazandırıyoruz. Cocuklar bu teknikle bilgisayarda düşünme gücüyle uçak uçurabiliyor, araba yarışı yapabiliyorlar.

Beşinci faaliyet olarak uyku incelemesi yapıyoruz. Hipnogram programı ile Psikiyatrik nedenle uyku bozukluğu çekenlerde uykunun kalitesini değerlendiriyor, tedaviyi çıkan sonuca göre planlıyoruz.

Kliniğimizin Birimleri

Kliniğimizde bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu alanda en geniş hizmeti sunmaktan mutluyuz. Psikiyatri Birimi, Çocuk Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Çocuk Psikolojisi, Aile Psikolojisi, Gençlik Psikolojisi ve Nöroloji birimleri olarak hizmet sunuyoruz.

Birlikte çalıştığımız uzman ve diğer personel sağlık hizmetinin önemini kavramış bir topluluk. Bir aile samimiyeti var, ama aynı zamanda profesyonel yaklaşım çok önde. En küçük ayrıntıyı bile önemle tahlil ediyoruz. İnsanların bize şifa bulmak arzusu ile geldiklerini hiç unutmuyoruz. Bizde tedavi kapı girişinden başlar; güler yüzle karşılanır ve güvenle tedavi süreci devam eder.

Memory Center ekibi olarak bilgilendirmeyi çok önemsiyoruz. Yoğun iş stresi, ekonomik zorluklar ve politik yorgunluklardan bunalan insanımız bir çıkış yolu bulmak arayışında. Katıldığımız ve yaptığımız programlar sonrasında Danışma Hattımız 0216 633 0606 susmak bilmiyor. Arkadaşlarımız özveriyle cevaplar veriyorlar. Ayrıca sürekli güncellediğimiz web adresimiz alanımızda çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Yoğun ziyaret ve sürekli gelen e-mail soruları da bunun göstergesi. Amacımız toplumumuzun Ruh Sağlığının bozulmamasına ve tedavisine katkı sağlamaktır.

Unutkanlık

Unutkanlık yakınması ile başvuran bir hasta başlangıçta tanı protokolüne uygun klinik testler, bilgisayarda nörokognitif testler, beyin haritalamasından geçiriliyor. Unutkanlığın hangi grup olduğu belirleniyor. Eğer Alzheimer kuşkusu ön plandaysa ilgili hekim ve Nöroloji birimi tedaviyi planlıyor. Hasta izlemeye alınıyor. Eğer Stres ve depresif durum söz konusu ise psikiyatri birimi tedavi planına alıyor. Tedavide çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Zihnini iyi ve verimli kullanmak isteyen kişilere, yöneticilere, iş adamlarına faydalı olmak bizi mutlu ediyor. Nöroloji birimimizin başında AlzheimerDerneği kurucularından Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ bulunuyor.

Hastalıkların tanısında ve ilaç etkilerinin izlenmesinde Beyin Haritalama sisteminin rolü

Daha öncede söz ettiğimiz gibi hastalıklara tanı koyma multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Klinik ölçekler her yerde olduğu gibi bizim için birinci plandadır. Klinik ölçeklerde belirlenen tanıyı güçlendirmek için beyin haritalaması işimize yarıyor. İlacın ve tedavinin biyoyararlılığını anlamak için 3 veya 6 ayda yapılan haritalamalar bize bilgi veriyor. Zor vakalarda “Test Dose” uygulamaları ile en isabetli ilacı bulmaya çalışıyoruz.

Beyin haritalamaları nasıl bir teknolojidir?

Bilgisayar devriminin klasik EEG’de açtığı bir çığırdır. İnsan beyni kompleks elektronik bir cihazdır. Her elektronik cihaz gibi insan beyni de elektromanyetik dalgalar yayar. Biz beynin bu yaydığı dalgaları yani sinyalleri ölçüyoruz. Beynin her bölgesi dört ana grup sinyali (Delta, Teta, Alfa, Beta) belli oranda neşreder. Her yaş grubunda beynin ürettiği sinyallerin oranı farklıdır. New York’taki merkezimizde yüzlerce sağlıklı kişi üzerinde araştırma yapılarak bir “Data Base” oluşturulmuştur. Bu veri tabanı ile çekilen kişinin verisi bilgisayarda analizden geçiriliyor. Böylece o kişinin beyninin hangi bölgesi hızlı sinyal üretiyor hangi bölgesi yavaş sinyal üretiyor belirliyoruz. Olması gerekenden fazla yavaş sinyal varsa veya hızlı sinyal düşükse kişinin beyninin o bölgesinde işlevin bozulduğu kanısına varıyoruz.

Her bilginin sayısal formata dönüştürülmeye çalışıldığı günümüzde beynin ürettiği sinyallerin sayısal formata dönüştürülebilmesi bize bu kolaylığı sağladı.

En önemli çabamız temiz bir kayıt yapabilmemiz. Artifaktsız yapabildiğimiz bir kayıt mesleğimizi daha iyi uygulamada bize çok kolaylıklar sağlıyor.

Bu konuda dünya tıbbında uygulama yaygınlığı ne oranda?

Alzheimer merkezlerinde EEG önemli bir laboratuar desteğidir. Sayısal EEG uygulaması seçkin merkezlerde vardır.

Psikiyatride ise özellikle Alman ekolünde çok yaygındır. Alman psikiyatrist bırakın sayısal EEG’yi her hastasına klasik EEG yi çektirir.

ABD’de 1997 de ABD Nörofizyoloji cemiyeti sayısal EEG’nin kullanılma alanlarını belirledikten sonra yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Alzheimer, Epilepsi, Depresyon, Şizofreni, Oğrenme güçlükleri, Hiperaktivite, Bağımlılık gibi hastalıklarda sayısal EEG önerilmektedir.

Psikiyatrik rahatsızlıların bir beyin hastalığı olduğu anlaşıldıkça uygulama yaygınlaşacaktır. İdeal yöntem beynin kimyasal haritalamasını çıkarmaktır, ancak bu şu anda çok özel şartlarda yapılabilmektedir. Belki de gelecekte daha ayrıntılı beyin haritalamaları yapabileceğiz.

Cocuk ve gençlerle ilgili ne gibi faaliyetler var?

Cocuklar ve gençlerde öğrenme güçlükleri, davranış bozuklukları, okul başarısızlığı, konuşma bozuklukları kekemelik, dikkat eksikliği, hiperaktivite ile ilgili tanım ve tedavi protokollerimiz var. Bu çocuk ve gençlerin öncelikle hastalığında ilaca gereksinim var mı? Sorusuna cevap için beyin işlevini ölçmemiz bize kolaylık sağlıyor. Cocuk ve gençlere çok sevdikleri bir yöntem yani bilgisayarla stresini yok etmeyi, zihnini iyi kullanmayı öğretiyoruz. Biofeedback gibi yöntemlerle.

İlaca ihtiyacı olan çocuk ve gençlerde görsel bulgularla biyoyararlılık takibi yapıyoruz. Bunlar önemli yenilikler. Ayrıca anne babanın eğitim hatalarını belirliyoruz; psikolog arkadaşlarımız bu konuda öğretmenlerle de iletişim kuruyorlar. Sadece ergenler konusunda spesifik çalışan psikolojik danışmanlık hizmetimiz vardır.

Psikolojik danışmanlık hizmetleri ne düzeyde?

Psikiyatrik hastalarda biyopsikososyal modele uygun uygulamalar içerisindeyiz. Bunun için bireysel psikoterapi, Neurobiofeedback, Rehacom gibi yöntemler uygulanıyor. Terapiyi biofeedback ile yapmak anlamında kişinin teknoloji kullanarak psikoterapi olabilmesi hem bizim hem hastalar için önemli bir yeniliktir.

Stresle baş etme yolları nelerdir?

Bize başvuran kişilerde önce stres etkenini belirliyoruz, sonra o kişinin kişiliğini analiz ediyoruz. Onun bireysel ihtiyacına göre stres yönetimini öğretiyoruz. Stresin o kişinin kişiliğini geliştirmeye dönüşmesini amaçlıyoruz.

Alzheimer hastalığının erken tanısında ve tedavisinde neler yapılıyor?

Alzheimer hastalığının erken tanısı şu anda sinirbilimcilerin ilgi alanı durumundadır. Ceşitli klinik ölçekler, hekim gözlemi, beyin haritalaması, aile görüşmeleri ile Alzheimer hastalığına giden bir yol içerisinde olunup olunmadığı anlaşılıyor. Eğer bu erken belirlenirse hastalığı durdurmanın mümkün olduğunu söylemek çok iddialı bir görüş değildir. Dünyada ortalama ömür uzadı. İleri yaşda kimseye muhtaç olmadan kaliteli yaşamak isteyenler hafif unutkanlık durumunda beyin taraması veya Beyin “Check Up”ı diyebileceğimiz testlerden geçerek öneriler alabilirler. İlaç verilmezse bile beyni doğru kullanmak nasıl mümkündür, nasıl besleneceğiz? gibi sorulara bireysel ihtiyaca göre cevap verebiliyoruz.

Her isteyene Zeka, Hafıza testleri yapıyor musunuz?

Bilgisayar ortamında zeka testi , dikkat veya bellek testleri ihtiyaç olana yapılıyor. Bilgisayar ortamında zeka , dikkat , bellek testlerini Türkiye’ de ilk ve tek uygulayan merkez biziz. Zeka alanları, Duygusal Zeka diğer çalışma alanlarımız. Türkiye’ de A.B.D ile eş zamanlı yenilikleri getirmek insanlarımızı yurt dışında tedavi arayışlarından kurtarmak bizim için sevinç vesilesidir.